D.Assemble
Our Mission

D.Assemble มุ่งหวังที่จะ “สร้างสังคมของการแลกเปลี่ยนความรู้” ที่ทุกคนมีส่วนรวมในการพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นในด้านการทําการตลาดดิจิตอลและการสร้างแนวความคิดใหม่ที่สร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาของธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

คอร์สที่คุณเลือกเวลาได้เอง

คอร์สเรียนการตลาดดิจิทัลจาก D.Assemble พัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับตารางงานของผู้เรียน เราออกแบบเนื้อหาการเรียนให้คุณ แต่คุณออกแบบวันและเวลาเรียนได้เอง เพราะ 'การเรียนต้องไม่กระทบการสร้างรายได้ในทุกวันของคุณ'

สร้างระบบคิดแบบนักการตลาดดิจิทัล

การสร้างระบบคิดแบบนักการตลาดดิจิทัล คือ การสอนให้เกิดวิธีคิดที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเลือกใช้แผนการตลาดและสื่อทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพผลสูงสุดในระยะยาว
Digital Marketing - Design Thinking 03

Private Marketing Trainings

เรียนการตลาดดิจิทัลต้องเรียนให้ได้ระบบคิดแบบนักการตลาด ไม่ใช้แค่การลงมือทำ แต่คือความฉลาดที่จะเลือกใช้สื่อ ใช้เครื่องมือ หรือการวางแผนการตลาดที่เป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในงบประมาณที่เหมาะสม

Digital marketing course - private cover

คอร์สปรับพื้นฐานการตลาดดิจิทัล

เรียนรู้ลูกค้าของตัวเอง จุดเด่นของแบรนด์และวิเคราะห์คู่แข่ง คิดให้ต่าง สื่อสารให้ตรงจุด รู้พื้นฐานการตลาดดิจิตอล

Facebook marketing course - private cover

คอร์สกลยุทธ์การตลาดผ่าน Facebook

เรียนรู้ทุกขั้นตอนการทำการตลาดดิจิตอลผ่าน Facebook ที่ใช้ได้ตลอดปี ทั้งลงมือทำโฆษณาเอง วัดผลได้เอง ตรวจงานได้จริง

Content Design Thinking Course - 500

คอร์สสร้างการสื่อสารให้โดดเด่นด้วยวิธีการ Design Thinking

เรียนวิธีการทำคอนเทนต์และคิดคอนเทนต์อย่างสร้างสรรค์และหลากหลายเพิ่มความสนุก สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพิ่มยอดขายได้จริง

Instagram has returned invalid data.